วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2554

อยากดูโคนันปี11กันไหม

..อยากดูโคนันปี11ไหม...    โคนัน ปี11หาดูยากและยังไม่มีใครมา post ให้ถ้าอยากดูมาที่ Youtube
             เขาไปที่ youtube พิมว่า
                                                   สมมุติ

                                             โคนัน ปี11 ตอนที่ 531 p.1-2

                                                  ก็จะได้ดู โคนัน ตอนใหม่

แต่ post ให้ กำลังใจ ด้วย หรือกด Likes dHwfh